Fabriken Tomten Alex.Lagerman J:r

  • 275 kr

Fabriken Tomten Alex.Lagerman J:r AB, 1.000 kr, 1911, Stockholm, Utst. Fabrikör Alex Lagerman J:r, Bransch: Kemi, RSA:1486.Storlek: 21 x 28 cm. 

Fabriken Tomten Alex.Lagerman J:r AB, 1.000 kr, 1911, Stockholm, Utst. Fabrikör Alex Lagerman J:r, Bransch: Kemi, RSA:1486.

Storlek: 21 x 28 cm.