Fastighets AB Rex, 100 kr

  • 200 kr

Fastighets AB Rex, 100 kr, 1916, Stockholm, Utst .Ingeniör Axel Olsson, Bransch: Fastighet, RSA:1634, liten. Storlek: 22 x 14 cm. med bolagsordning o kuponger.

Fastighets AB Rex, 100 kr, 1916, Stockholm, Utst .Ingeniör Axel Olsson, Bransch: Fastighet, RSA:1634, liten. Storlek: 22 x 14 cm. med bolagsordning o kuponger.