Fastighets AB Stockholm-Saltsjön

  • 600 kr

Fastighets AB Stockholm-Saltsjön, 1.000 kr, 1970, Stockholm, Utst. Fröken Marie Hellström, Bransch: Fastighet,RSA:1651. bild. Storlek: 21 x 29,5 cm. med kuponge

Fastighets AB Stockholm-Saltsjön, 1.000 kr, 1970, Stockholm, Utst. Fröken Marie Hellström, Bransch: Fastighet,

RSA:1651. bild. Storlek: 21 x 29,5 cm. med kuponger.