Filipstads Träförädlings AB

  • 1 200 kr

Filipstads Träförädlings AB, 5.000 kr, 1918, Filipstad. Utst. Brukspatron Knut H:son Natt och Dag. Bransch: Trävaru. RSA:1716.Storlek: 27 x 21,5 cm. 

Filipstads Träförädlings AB, 5.000 kr, 1918, Filipstad. Utst. Brukspatron Knut H:son Natt och Dag. Bransch: Trävaru. RSA:1716.

Storlek: 27 x 21,5 cm.