Förenade Kol-& Koksimportörers AB

  • 200 kr

Förenade Kol-& Koksimportörers AB, 1 000 kr, 1934, Göteborg, Blankett, Bransch:Bränsle, RSA:1869, storlek 22 x28,5 cm.

Förenade Kol-& Koksimportörers AB, 1 000 kr, 1934, Göteborg, Blankett, Bransch:Bränsle, RSA:1869, storlek 22 x28,5 cm.