Förlags AB Svensk Tidskrift

  • 200 kr

Förlags AB Svensk Tidskrift, 100 kr, 1912, Stockholm, Utst. Kapten Nils Åkerblom, Bransch: Tryckeri, RSA:1905, liten. Storlek: 27 x 18 cm. + kuponger.

Förlags AB Svensk Tidskrift, 100 kr, 1912, Stockholm, Utst. Kapten Nils Åkerblom, Bransch: Tryckeri, RSA:1905, liten. Storlek: 27 x 18 cm. + kuponger.