Främmestads Fabriks AB

  • 1 500 kr

Främmestads Fabriks AB, 500 kr, 1875, Främmestad, Utst. Herr Baron F.P. Hierta, Bransch: Trävaru, RSA:1837, Storlek: 22,5 x 28,5 cm. med kuponger + bolagsordnin

Främmestads Fabriks AB, 500 kr, 1875, Främmestad, Utst. Herr Baron F.P. Hierta, Bransch: Trävaru, RSA:1837, Storlek: 22,5 x 28,5 cm. med kuponger + bolagsordning.

Ägare C.O. Silfvershiöld, F.Ph. Hierta, C.G. Posse och Sten Nordström.