Fruktkompaniet Gust. Olsson AB

  • 300 kr

Fruktkompaniet Gust. Olsson AB, 1.000 kr, 1928, Stockholm, utställd: Direktör Gust. Olsson. Bransch: Livsmedel, RSA:1830, Storlek: 23 x 29 cm. med kupong.

Fruktkompaniet Gust. Olsson AB, 1.000 kr, 1928, Stockholm, utställd: Direktör Gust. Olsson. Bransch: Livsmedel, RSA:1830, Storlek: 23 x 29 cm. med kupong.