Gellivare Malmfält, AB

  • 5 000 kr

Gellivare Malmfält, AB, 1 000 kr, 1891, Stockholm, Referens: RSA. 2064, bild, stor, mak. mått, 26 x 35,5 cm, utställd på, Herr Överstelöjtnant Bergman.

Gellivare Malmfält, AB, 1 000 kr, 1891, Stockholm, Referens: RSA. 2064, bild, stor, mak. mått, 26 x 35,5 cm, utställd på, Herr Överstelöjtnant Bergman.