Götha-Kanal-Bolag 1833 (1888)

  • 900 kr

Götha-Kanal-Bolag 1833. (1888) Stockholm, 500 Rdr b:co, Bransch: Sjöfart, RSA:2425, storlek 26,5 x 42 cm. bild, 1888 utlämnades detta aktiebrev mot origina

Götha-Kanal-Bolag 1833. (1888) Stockholm, 500 Rdr b:co, Bransch: Sjöfart, RSA:2425, storlek 26,5 x 42 cm. bild, 

1888 utlämnades detta aktiebrev mot originalaktien.


När den Östra och Västra delen sammanknöts 1832 invigde Karl XIV Johan Göta Kanals hela sträckning genom Sverige med stor pompa och ståt. Året efter gjordes en nyemission i bolaget och 1810 års aktier utbyttes mot nya av modernt litografiskt tryck. Papperet var av dålig kvalitet och aktien måste åter bytas 1888. Göta kanal ägs numera av Domänverket genom Kanalbolaget i Motala. Kanalen är en av värdens vackraste turistleder, vilket omvittnas av resenärer från jorden alla hörn
(se även nr.28).