Gotlands Tegelbruks AB

  • 600 kr

Gotlands Tegelbruks AB, 100 kr, 1901, Hafdhem, utst: Kronofogde Wilh. Gramér, Bransch: Stenbruk, RSA: 2111, storlek 29,5 x 15 cm, med kuponger.

Gotlands Tegelbruks AB, 100 kr, 1901, Hafdhem, utst: Kronofogde Wilh. Gramér, Bransch: Stenbruk, RSA: 2111, storlek 29,5 x 15 cm, med kuponger.