Guldsmedshytte AB, 1906, 1000 kr

  • 300 kr

Guldsmedshytte AB, 1.000 kr, 1906, Guldsmedshytte, Referens: RSA. 220328 x 22 cmuställd på

Guldsmedshytte AB, 1.000 kr, 1906, Guldsmedshytte, Referens: RSA. 2203

28 x 22 cm

uställd på