Guldsmedshytte AB, 1917, 100 kr

  • 200 kr

Guldsmedshytte AB, 100 kr, 1917, Guldsmedshytte, uställd  Häradshöfding Herr Knut Tillberg, Bransch: Gruv,  RSA. 2206, storlek 28 x 22 cm.

Guldsmedshytte AB, 100 kr, 1917, Guldsmedshytte, uställd  Häradshöfding Herr Knut Tillberg, Bransch: Gruv,  RSA. 2206, storlek 28 x 22 cm.