Hälsingborgs Fastighetsägares Garantiförening

  • 250 kr

Hälsingborgs Fastighetsägares Garantiförening, 10 kr, 1937, Helsingborg. Bransch: Fastighet, RSA:Storlek: 22,5 x 29 cm. ett blad.

Hälsingborgs Fastighetsägares Garantiförening, 10 kr, 1937, Helsingborg. Bransch: Fastighet, RSA:

Storlek: 22,5 x 29 cm. ett blad.