Hälsingborgs Kafferosteri Columbia, AB

  • 250 kr

Hälsingborgs Kafferosteri Columbia, AB, 500 kr, 1925, Helsingborg, blankett. Bransch: Livsmedel, RSA:2846,Storlek: 28 x 22 cm, med kuponger.

Hälsingborgs Kafferosteri Columbia, AB, 500 kr, 1925, Helsingborg, blankett. Bransch: Livsmedel, RSA:2846,

Storlek: 28 x 22 cm, med kuponger.