Handels och Industri AB Svenska Iran

  • 200 kr

Handels och Industri AB Svenska Iran, 100 kr, 1949, Stockholm. Utställd: Advokaten Harald Almer. Bransch; Handel, RSA:2506, Storlek: 21,5 x 27,5 cm. med ku

Handels och Industri AB Svenska Iran, 100 kr, 1949, Stockholm. Utställd: Advokaten Harald Almer. Bransch; Handel, 

RSA:2506, Storlek: 21,5 x 27,5 cm. med kuponger.