Idkerbergets Gruv AB

  • 1 200 kr

Idkerbergets Gruv AB, 49 600 kr, 1921, Stockholm, Utst. Mellansvenska Malmfälten, AB, Bransch: Gruv. RSA: (2892) Storlek 22,5 x 36 cm.

Idkerbergets Gruv AB, 49 600 kr, 1921, Stockholm, Utst. Mellansvenska Malmfälten, AB, Bransch: Gruv. RSA: (2892) Storlek 22,5 x 36 cm.