Industribostäder, AB

  • 150 kr

Industribostäder, AB, 500 kr, 1918, Stockholm, Utst. Uddeholms AB, Bransch: Fastighet, RSA:2936.storlek 29 x 23 cm. med bolagsordning o kuponger, makulerad.

Industribostäder, AB, 500 kr, 1918, Stockholm, Utst. Uddeholms AB, Bransch: Fastighet, RSA:2936.storlek 29 x 23 cm. med bolagsordning o kuponger, makulerad.