Återförsäkrings AB Widar, Provtryck

  • 700 kr

Återförsäkrings AB Widar, 1000 Rdr, Rmt, 1873, Stockholm. Proftryck. Bransch: Försäkringar. RSA: (8327). Storlek: 21,5 x 27 cm. Inkluderar talonger och bolagsor

Återförsäkrings AB Widar, 1000 Rdr, Rmt, 1873, Stockholm. Proftryck. Bransch: Försäkringar. RSA: (8327). Storlek: 21,5 x 27 cm. Inkluderar talonger och bolagsordning.