Återförsäkrings AB Widar

  • 700 kr

Återförsäkrings AB Widar, 200 Rdr, 1873, Stockholm. Utst: Edv. Rosenlind. Bransch: Försäkringar. RSA: 8328. Storlek: 21,5 x 27 cm. Inkluderar talonger och bolag

Återförsäkrings AB Widar, 200 Rdr, 1873, Stockholm. Utst: Edv. Rosenlind. Bransch: Försäkringar. RSA: 8328. Storlek: 21,5 x 27 cm. Inkluderar talonger och bolagsordning.