Enhörnan Varfs- & Transport AB

  • 1 500 kr

Enhörnan Varfs- & Transport AB, 100 kr, 1919, Stockholm, Utst. Direktör Hilmer Djurling, Bransch: Sjöfrt/Verkstad, RSA:1374, storlek 21,5 x 27,5 cm. + kupon

Enhörnan Varfs- & Transport AB, 100 kr, 1919, Stockholm, Utst. Direktör Hilmer Djurling, Bransch: Sjöfrt/Verkstad, RSA:1374, storlek 21,5 x 27,5 cm. + kuponger. rissi kanten.