Fastighets AB Drott

  • 700 kr

Fastighets AB Drott, 5000 kr, 1960, Stockholm, Tryckprov, Bransch: Fastighet, RSA:1586, storlek 21 x 29,5 cm. mak.

Fastighets AB Drott, 5000 kr, 1960, Stockholm, Tryckprov, Bransch: Fastighet, RSA:1586, storlek 21 x 29,5 cm. mak.