Fastighets AB Drott

  • 500 kr

Fastighets AB Drott, 100 kr, 1960, Stockholm, Tryckprov, Bransch: Fastighet, RSA:1585, storlek 21 x 29,5 cm. mak.

Fastighets AB Drott, 100 kr, 1960, Stockholm, Tryckprov, Bransch: Fastighet, RSA:1585, storlek 21 x 29,5 cm. mak.