Fastighets AB Gripen

  • 350 kr

Fastighets AB Gripen, 500 kr, 1920, Norrköping, Utst. Axel Hultman, Bransch: Fastighet, RSA:1593,  storlek 22 x 28 cm, med bolagsordning.

Fastighets AB Gripen, 500 kr, 1920, Norrköping, Utst. Axel Hultman, Bransch: Fastighet, RSA:1593,  storlek 22 x 28 cm, med bolagsordning.