Fastighets AB Kettingen

  • 250 kr

Fastighets AB Kettingen, 100 kr, 1908, Stockholm, Utst. Herr Gunnar Fröander, Bransch: Fastighet, RSA:1616, storlek 29,5 x 23 cm, med kuponger. fläckig baksida.

Fastighets AB Kettingen, 100 kr, 1908, Stockholm, Utst. Herr Gunnar Fröander, Bransch: Fastighet, RSA:1616, storlek 29,5 x 23 cm, med kuponger. fläckig baksida.