Fastighets AB Privatbostäder

  • 300 kr

Fastighets AB Privatbostäder, 250 kr, 1907, Trelleborg, Utst. Kontorist Hj. Mörck, Bransch: Fastighet, RSA: 1632, storlek 29 x15,5 cm, med kuponger + bolagsordn

Fastighets AB Privatbostäder, 250 kr, 1907, Trelleborg, Utst. Kontorist Hj. Mörck, Bransch: Fastighet, RSA: 1632, storlek 29 x15,5 cm, med kuponger + bolagsordning. vikt.