Göteborgs Morgonposts Förlags AB

  • 400 kr

Göteborgs Morgonposts Förlags AB, 100 kr, 1915, Göteborg, Utst. Herr Doktor Gustaf Bergendal, Bransch:Tryckeri, RSA:2388, storlek 22,5 x 28,5 cm, med kuponger,

Göteborgs Morgonposts Förlags AB, 100 kr, 1915, Göteborg, Utst. Herr Doktor Gustaf Bergendal, Bransch:Tryckeri, RSA:2388, storlek 22,5 x 28,5 cm, med kuponger, vikt,