Handels- och Ingeniörsfirman Gothia AB

  • 100 kr

Handels- och Ingeniörsfirman Gothia AB, 1.000 kr, 1921, Göteborg, Tryckprov, liten, Bransch: Handel, RSA: 2507, storlek 22 x 15 cm, Inkl. Utdelningskuponger

Handels- och Ingeniörsfirman Gothia AB, 1.000 kr, 1921, Göteborg, Tryckprov, liten, Bransch: Handel, RSA: 2507, storlek 22 x 15 cm, Inkl. Utdelningskuponger