Hemtomter, AB

  • 250 kr

Hemtomter, AB, 500 kr, 1929, Bollnäs, riss, dek, Uts: Lars Nilsson, Bransch: Fastigheter, RSA: 2624, storlek 28,5 x 22,5 cm, Inkl. Utdelningskuponger 

Hemtomter, AB, 500 kr, 1929, Bollnäs, riss, dek, Uts: Lars Nilsson, Bransch: Fastigheter, RSA: 2624, storlek 28,5 x 22,5 cm, Inkl. Utdelningskuponger