Karlskrona högre läroverk för flickor, AB

  • 400 kr

Karlskrona högre läroverk för flickor, AB, 100 kr, 1896, Karlskrona, Utst. Bransch: skola, RSA:3274, storlek 28 x 22,5 cm,  med kuponger. ett blad.

Karlskrona högre läroverk för flickor, AB, 100 kr, 1896, Karlskrona, Utst. Bransch: skola, RSA:3274, storlek 28 x 22,5 cm,  med kuponger. ett blad.