Korsnäs Sågverks AB, (1857)

  • 900 kr

Korsnäs Sågverks AB, (30.000 Riksdaler Riksmynt, 1857) Korsnäs, blankett, Bransch: Trävaru, RSA:3520, storlek 20 x 25,5 cm, med kuponger.

Korsnäs Sågverks AB, (30.000 Riksdaler Riksmynt, 1857) Korsnäs, blankett, Bransch: Trävaru, RSA:3520, storlek 20 x 25,5 cm, med kuponger.