Norrköpings Förlags- & Boktryckeri AB

  • 500 kr

Norrköpings Förlags- & Boktryckeri AB, 200 kr, 1901, Norrköping, Utst. Ingenjör Gustaf Handin, Bransch: Tryckeri, RSA:4680, storlek 23,5 x 27,5 cm. med kupo

Norrköpings Förlags- & Boktryckeri AB, 200 kr, 1901, Norrköping, Utst. Ingenjör Gustaf Handin, Bransch: Tryckeri, RSA:4680, storlek 23,5 x 27,5 cm. med kuponger.