Nya AB Svensk Konstslöjd Utställning S. Giöbel

  • 250 kr

Nya AB Svensk Konstslöjd Utställning S. Giöbel, 500 kr, 1910, Stockholm, Utst. Apotekare G. O. H. Enett, Bransch: Nöje, RSA:4765, storlek 22,5 x 14,5 cm, med ku

Nya AB Svensk Konstslöjd Utställning S. Giöbel, 500 kr, 1910, Stockholm, Utst. Apotekare G. O. H. Enett, Bransch: Nöje, RSA:4765, storlek 22,5 x 14,5 cm, med kuponger + bolagsordning. skrift.