Pomona, AB

  • 500 kr

Pomona, AB, 100 kr, 1908, Stockholkm, Utst. Gustaf Wadstein, Bransch: Bryggeri, RSA: 5139, storlek 25 x 17 cm, med kuponger, liten reva.

Pomona, AB, 100 kr, 1908, Stockholkm, Utst. Gustaf Wadstein, Bransch: Bryggeri, RSA: 5139, storlek 25 x 17 cm, med kuponger, liten reva.