Rörceller, AB

  • 150 kr

Rörceller, AB, 500 kr, 1912, Stockholm, Utst. Friherre S. von Stedingh, Bransch: Verkstad, RSA:5660,  storlek 23 x 29 cm, med kuponger. reva

Rörceller, AB, 500 kr, 1912, Stockholm, Utst. Friherre S. von Stedingh, Bransch: Verkstad, RSA:5660,  storlek 23 x 29 cm, med kuponger. reva