Svenska Handels-och Sjöfarts Kompaniet, 1250

  • 400 kr

Svenska Handels-och Sjöfarts Kompaniet, 1250 kr, 1917, Stockholm, Utst. Fru Augusta Nelson, Bransch: Sjöfart, RSA:6731,  storlek 22,5 x 29 cm. 

Svenska Handels-och Sjöfarts Kompaniet, 1250 kr, 1917, Stockholm, Utst. Fru Augusta Nelson, Bransch: Sjöfart, 

RSA:6731,  storlek 22,5 x 29 cm.