Svenska Kraftpappers AB

  • 150 kr

Svenska Kraftpappers AB, 100 kr, 1918, Malmö, Blankett, Bransch: Trävaru, RSA:6789, storlek 29 x 22 cm, makulerad.

Svenska Kraftpappers AB, 100 kr, 1918, Malmö, Blankett, Bransch: Trävaru, RSA:6789, storlek 29 x 22 cm, makulerad.