Tidnings- och Boktryckeri AB Engelbrekt

  • 350 kr

Tidnings- och Boktryckeri AB Engelbrekt, 50 kr, 1906, Falun, Utst: Bankstjänsteman Ox. Salander, Bransch: Tryckeri, RSA: 7264, storlek 23 x 28.5 cm, med bolagso

Tidnings- och Boktryckeri AB Engelbrekt, 50 kr, 1906, Falun, Utst: Bankstjänsteman Ox. Salander, Bransch: Tryckeri, RSA: 7264, storlek 23 x 28.5 cm, med bolagsordning.vikt