Vikbäckens Sågverks AB

  • 450 kr

Vikbäckens Sågverks AB, 100 kr, 1908, Hackås. Utst: Herr O. Andersson. Bransch; Trävaru, skog, möbler. RSA: 7743. Storlek: 23 x 29 cm. Inkluderar talonger.

Vikbäckens Sågverks AB, 100 kr, 1908, Hackås. Utst: Herr O. Andersson. Bransch; Trävaru, skog, möbler. RSA: 7743. Storlek: 23 x 29 cm. Inkluderar talonger.