Wallsta Ångsåg AB, 100 kr

  • 300 kr

Wallsta Ångsåg AB, 100 kr, 1928, Vallsta. Utst: Otto Sjöberg. Bransch; Trävaru, skog, möbler. RSA: 7853. Storlek: 22,5 x 28,5 cm. Inkluderar talonger. 

Wallsta Ångsåg AB, 100 kr, 1928, Vallsta. Utst: Otto Sjöberg. Bransch; Trävaru, skog, möbler. RSA: 7853. Storlek: 22,5 x 28,5 cm. Inkluderar talonger.