Wesslands Elektriska AB

  • 500 kr

Wesslands Elektriska AB, 50 kr, 1919, Karlsholms Bruk. Utst: G. Hultman. Bransch: El, kraft, vatten. RSA:7909. Storlek 22 x 28,5 cm. Inkluderar talonger.

Wesslands Elektriska AB, 50 kr, 1919, Karlsholms Bruk. Utst: G. Hultman. Bransch: El, kraft, vatten. RSA:7909. Storlek 22 x 28,5 cm. Inkluderar talonger.