Dal-Västra Värmlands Järnvägs AB, 50 kr 1916

  • 500 kr

Dal-Västra Värmlands Järnvägs AB, 50 kr, 1916, Göteborg, Utställd Herr Axel Söderberg, Bransch: Järnväg, RSA: 1123, storlek 28 x 22 cm. + kuponger.

Dal-Västra Värmlands Järnvägs AB, 50 kr, 1916, Göteborg, Utställd Herr Axel Söderberg, Bransch: Järnväg, RSA: 1123, storlek 28 x 22 cm. + kuponger.