Järnvägstransport Försäkrings AB

  • 250 kr

Järnvägstransport Försäkrings AB, 100 kr, 1918, Stockholm, Utst: Vilhelm Asp, Bransch: Järnväg/Försäkring, RSA:3174, storlek 20 x 25,5 cm. med kuponger.

Järnvägstransport Försäkrings AB, 100 kr, 1918, Stockholm, Utst: Vilhelm Asp, Bransch: Järnväg/Försäkring, RSA:3174, storlek 20 x 25,5 cm. med kuponger.