Jernvägs AB Stockholm-Saltsjön, 1 000 kr, 1892

  • 1 900 kr

 Jernvägs AB Stockholm-Saltsjön, 1 000 kr, 1893, Stockholm, Serie B.  Utställd: Källarmästare Adolf Johansson, Bransch: Järnväg, RSA:3048, storlek 23

 Jernvägs AB Stockholm-Saltsjön, 1 000 kr, 1893, Stockholm, Serie B.  Utställd: Källarmästare Adolf Johansson, Bransch: Järnväg, RSA:3048, storlek 23 x 29 cm. fläckig baksida.