Jernvägs AB Stockholm-Saltsjön, 1 000 kr, 1913

  • 1 600 kr

 Jernvägs AB Stockholm-Saltsjön, 1 000 kr, 1913, Stockholm, Serie B.  Utställd: Grosshandlare Harlad Jocobsson, Bransch: Järnväg, RSA:3050, storlek 23

 Jernvägs AB Stockholm-Saltsjön, 1 000 kr, 1913, Stockholm, Serie B.  Utställd: Grosshandlare Harlad Jocobsson, Bransch: Järnväg, RSA:3050, storlek 23 x 29 cm.