Mellersta Östergötlands Jernvägs AB, 100 kr, 1896

  • 700 kr

Mellersta Östergötlands Jernvägs AB, 100 kr, 1896, Linköping, Utställd Styrelsen för Mellersta Österg. Jernv., Bransch: Järnväg, RSA:4261, storlek 24 x 16 cm. +

Mellersta Östergötlands Jernvägs AB, 100 kr, 1896, Linköping, Utställd Styrelsen för Mellersta Österg. Jernv., Bransch: Järnväg, RSA:4261, storlek 24 x 16 cm. + kuponger.