Norra Östergötlands Järnvägs AB, 100 kr

  • 500 kr

Norra Östergötlands Järnvägs AB, 100/50 kr, 1918, Norrköping, Utställd: Fröken Elisabeth Juhlin-Dannfelt, Bransch: Järnväg, RSA:4650, storlek 28,5 x 23 cm. vikt

Norra Östergötlands Järnvägs AB, 100/50 kr, 1918, Norrköping, Utställd: Fröken Elisabeth Juhlin-Dannfelt, Bransch: Järnväg, RSA:4650, storlek 28,5 x 23 cm. vikt.