Norra Östergötlands Järnvägs AB, 100 kr, 1904

  • 500 kr

Norra Östergötlands Järnvägs AB, 100/50 kr, 1904, Norrköping, Utställd: Fru Anna Westin, Bransch: Järnväg, RSA:4669, storlek 28,5 x 23 cm. kvalite 1+, med kupon

Norra Östergötlands Järnvägs AB, 100/50 kr, 1904, Norrköping, Utställd: Fru Anna Westin, Bransch: Järnväg, RSA:4669, storlek 28,5 x 23 cm. kvalite 1+, med kuponger