Östra Centralbanans Jernvägs AB, 5 000 kr

  • 900 kr

Östra Centralbanans Jernvägs AB, 5 000 kr, 1900, Linköping, Utställd: Oskar Ekman, Bransch: Järnväg, RSA:8454, storlek 28,5 c 22,5 cm. + bolagsordning, har vari

Östra Centralbanans Jernvägs AB, 5 000 kr, 1900, Linköping, Utställd: Oskar Ekman, Bransch: Järnväg, RSA:8454, storlek 28,5 c 22,5 cm. + bolagsordning, har varit vikt.