Karlstads Spritförsäljnings AB

  • 900 kr

Karlstads Spritförsäljnings, AB, 100 kr, 1916, Karlstad. Utställd: Major Oscar Svanström. Bransch: Bryggeri. RSA: 3297. Storlek: 21x28  cm. + bolagsordning

Karlstads Spritförsäljnings, AB, 100 kr, 1916, Karlstad. Utställd: Major Oscar Svanström. Bransch: Bryggeri. RSA: 3297. Storlek: 21x28  cm. + bolagsordning.